sophiendal 2

Historie

Sophiendals historie går tilbage til år 1058, hvor det nævntes som Sophiendal kloster grundlagt af de danske konger i England, der ønskede at styrke kristendommen i fædrelandet.

De sendte engelske munke til Jylland for at grundlægge et kloster. Rejsen fulgte Gudenåen til Veng, hvor munkene ikke kunne sejle længere. 

Kongen overtog Sophiendal ved reformationen,  og gåden blev skovriddergård under Skanderborg Slot. Der var datidens Skov- og Naturstyrelse, med administration af kongens jyske jagt og skove. 

I 1767 manglede staten penge og solgte godset  til amtmand gehejmeråd F. L. von Woyda, der oprettede et stamhus med adelige privilegier.

Gården blev opkaldt efter hans hustru Frederikke Anna Sophie. Da fædrelandet tabte Norge gik Sophiendal på tvangsauktion, hvor baron Jørgen Rosenkrantz, gift med Birgitte Charlotte Reedtz Thott blev ejer. Sønnen Gottlob var i 1849 en af  den første grundlovs forfattere. Han opførte hovedbygningen i 1876 – 1884.

Sønnesønnen Holger Rosenkrantz solgte gården i 1942 til en sparekasserøver, der blev afsløret og endte i fængsel. Baronen måtte derfor i hast finde en ny køber. Det blev forpagteren fra Svandholm gods Johannes Jensen.
I 1965 købte entreprenør Erik Christensen godset og restaurerede det. I 1980 blev landsretssagfører Orla Lokdam ejer indtil, indtil godset blev overdraget til selskabet, der fortsat ejes af efterkommerne. Sophiendal har bevaret sit jordtilliggende omkring Veng siden stamhusets tid.

Sophiendal Våbenskjold

Copyright 2022 - Danske Slotshoteller